گروه آموزش عالي آزاد MBA

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

                                         در دوره  آموزش عالی آزاد  ام بی ای (MBA)

                              در ترم پاییز  سال  1392   با شرایط زیر دانشپذیر جذب می نماید :

 

فراخوان جذب دانشپذیر :

ورودی پاییز

-  فراخوان و ارسال مدارک :

از روز یکشنبه مورخ ۲۰/0۵/1392 لغایت روز پنجشنبه مورخ ۲۸/0۶/1392

مدارک شامل :

1. دانلود “Download” فرم ثبت نام (از انتهای صفحه) و تکمیل اطلاعات آن

2. رونوشت شناسنامه و کارت ملی 2 سری همراه با 4 قطعه عکس4×3 تمام رخ پرسنلی

3. رونوشت مدارک اظهار شده در صفحه دوم فرم ثبت نام

4. رونوشت مدارک اعلام کننده شرایط خدمت وظیفه عمومی

- مصاحبه حضوری :

از روز شنبه مورخ ۳۰/0۶/139۲ براساس نوبت دهی اعلام شده از طرف مرکز

-  شروع کلاسها :

هفته اول آبان ماه

 

همایش مشاوره عمومی :

زمان برگزاری :

 1. روز پنجشنبه  ساعت 1۵:00  مورخ ۰۷/0۶/1392

2. روز پنجشنبه ساعت 1۵:00  مورخ ۲۱/0۶/1392

محل برگزاری :

تهران، خیابان حافظ، خیابان رشت، ساختمان فارابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سالن همایش پرفسور سلیمی

هماهنگی جهت کسب اطلاعات بیشتر

66481939 66481934

آدرس : خیابان حافظ، نرسیده به تقاطع خیابان انقلاب "چهارراه کالج"، خیابان البرز، پلاک 26، ساختمان شماره 2 پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر، طبقه دوم، اتاق 201

کدپستی : 1591634733

http://ib.aut.ac.ir

 

اطلاعات بيشتر

فرم ثبت نام