ثبت نام مقطع كارشناسي مقطع كارشناسي ارشد مقطع دكتري
اطلاعات و سوالات ثبت نام اطلاعيه هاي آموزشي

(بروز شد)

اطلاعيه هاي آموزشي اطلاعيه هاي آموزشي
اطلاعيه ثبت نام ورودي 93 برنامه كلاسي دانشجويان ورودي 93

(بروز شد)

برنامه كلاسي ترم اول 94-93 برنامه كلاسي ترم دوم 92-93
مدارك مورد نياز ثبت نام   اطلاعيه آموزشي دانشجويان ورودي 93 مجموعه فرم ها مجموعه فرم ها

نحوه پرداخت شهريه

برنامه كلاسي ترم اول 94-93

ورودي 92

   
       
دوره  آموزش عالي آزادام بي اي

E.mail : admins_int@aut.ac.ir

Amirkabir University

Tel:64543532-64543533